Fatima

Rok 1917. Matka Boska objawia się trójce portugalskich dzieci. Opis

Fatima

Rok 1917. Matka Boska objawia się trójce portugalskich dzieci. Opis

Żeby Nie Było Śladów

Grzegorz Przemyk umiera na skutek ciężkiego pobicia przez funkcjonariuszy milicji. Komunistyczny reżim usiłuje obarczyć winą pracowników pogotowia. Opis

Żeby Nie Było Śladów

Grzegorz Przemyk umiera na skutek ciężkiego pobicia przez funkcjonariuszy milicji. Komunistyczny reżim usiłuje obarczyć winą pracowników pogotowia. Opis